Eye Department

แผนกจักษุ

บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยที่ตามีอาการผิดปกติ โดยมีอาการตาอักเสบ, ตาแดง, ตากุ้งยิง, เศษเหล็กเข้าตา, ฝุ่นเข้าตา, ต้อเนื้อ, ต้อกระจก, ต้อหิน, ตามัว, ดูเรื่องเบาหวานขึ้นตา,ดูเรื่อง CMV ขึ้นตา, เห็นจุดดำ มีหยากไย่ลอยไป ลอยมาในตา, น้ำตาไหลบ่อย

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1.ตากุ้งยิง - ดูจากขนาด ถ้าเก็บใหญ่แพทย์จะทำ I&O ให้

2.ดูเบาหวานขึ้นตาและดู CMV ขึ้นตา - ต้องใช้ยาหยอดตา Mydriacyl 1 % หยอดให้คนไข้จนกว่าม่านตาขยายแพทย์จึงจะใช้เครื่อง Slit Lamp ส่องตรวจให้

3.เศษเหล็กเข้าตา ตาแดงอักเสบ - แพทย์ใช้ Jeweler Forcep คีบเหล็กออก สั่งยาหยอดตา

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

1.Wire speculum ที่ถ่างตา

2.Set แยงท่อน้ำตา

3.I&O เล็กหรือใหญ่ (เจาะตากุ้งยิง)

4.Jeweler forceps ที่คีบเหล็ก

5.Blade No.11