13.logo-01

นพ.มีสิทธิ์ วงศ์ทรายทอง

ความชำนาญพิเศษ

จักษุ

จักษุวิทยา

แผนก

แผนกจักษุ

ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเอกชล 2

ภาษา

ไทย, อังกฤษ


ตารางแพทย์

โรงพยาบาลเอกชล 2
วันที่เวลา
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์17.00-19.00 น. (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5)
วันเสาร์09.00-12.00 (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5)
วันอาทิตย์09.00-12.00 (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกของเรา

ในฐานะผู้นำด้านการรักษาพยาบาลภายในของประเทศไทย คุณเอกชลภูมิใจนำเสนออุปกรณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ได้รับการรับรองจาก JCI ...