แพ็กเกจ

ดูทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมมือทางธุรกิจพัฒนาดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ไทย

ร่วมมือทางธุรกิจพัฒนาดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ไทย

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวย เข้าหารือทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง 3D

วันที่ 14 กันยายน 2565 บริษัทโรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) นำโดย ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมทีมผู้บริหารของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชล จัดพิธีมอบทุนบุตรพนักงานประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 9.30 น. บมจ.โรงพยาบาลเอกชล ได้จัดพิธีมอบทุนบุตรพนักงานประจำปี 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงพยาบาลเอกชล โดยมีครอบครัวพนักงานได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน แบ่งเป็น ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุน ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 นี้ ได้รับเกียรติจากรองประธานกรรมการบริษัท คุณพจนา มาโนช เป็นผู้มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เเละ ได้รับเกียรติจากประธานกรรมการบริหาร ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ กล่าวเเสดงความยินดีกับพนักงานและบุตรที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากประธานกรรมการบริษัท คุณอภิรักษ์ วานิช คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

กราบนมัสการและเยี่ยมอาการอาพาธ หลวงปู่ฮก รตินุธ โร วัดราษฎร์เรืองสุขมาบลำบิ

ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร และ นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล เข้ากราบนมัสการและเยี่ยมอาการอาพาธ "หลวงปู่ฮก รตินุธ โร วัดราษฎร์เรืองสุขมาบลำบิด จ.ชลบุรี" ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธา ของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างยิ่ง

มหัศจรรย์ 1,000 วัน จากครรภ์คุณภาพ

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ทางโรงพยาบาลเอกชลได้จัดกิจกรรมสัมมนาความรู้ " มหัศจรรย์ 1,000 วัน จากครรภ์คุณภาพ " เพื่อสร้างครรภ์คุณภาพ นำโดย คุณสิริพจน์ มาโนช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมกับแพทย์สูตินรีเวช นพ.จรูณศักดิ์ เธียรประพันธ์ และ ทีมแพทย์กุมารเวช พญ.นันทพร จัดขจรวานิช , พญ.พิชญา คำนูณทรัพย์ ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณนุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์ ร่วมบรรยายกับทีมแพทย์รพ.เอกชล พร้อมกิจกรรม workshop หุ่นนิทานนิ้วมือ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข้อมูลด้านสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ช่องทาง

การรับรองและรางวัล

การรับรองและรางวัล

โรงพยาบาลเอกชล

+66 38 939 999

โรงพยาบาลเอกชล 2

+66 38 939 888