13.logo-01

ร.ท.นพ.จาตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร

ความชำนาญพิเศษ

จักษุ

จักษุวิทยา

แผนก

แผนกจักษุ

ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเอกชล 2

ภาษา

ไทย, อังกฤษ


ตารางแพทย์

โรงพยาบาลเอกชล 2
วันที่เวลา
วันจันทร์15.30-16.30 (สัปดาห์ที่ 1,3)
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกของเรา

ในฐานะผู้นำด้านการรักษาพยาบาลภายในของประเทศไทย คุณเอกชลภูมิใจนำเสนออุปกรณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ได้รับการรับรองจาก JCI ...