13.logo-01

พญ.กนกวรรณ วงศ์สุวรรณ

ความชำนาญพิเศษ

จักษุ

จักษุวิทยา

แผนก

แผนกจักษุ

ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเอกชล 2

ภาษา

ไทย, อังกฤษ


ตารางแพทย์

โรงพยาบาลเอกชล
วันที่เวลา
วันจันทร์
วันอังคาร17.30-19.30
วันพุธ17.30-19.30
วันพฤหัสบดี17.30-19.30
วันศุกร์17.30-19.30
วันเสาร์10.00-15.30
วันอาทิตย์10.00-15.30
โรงพยาบาลเอกชล 2
วันที่เวลา
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ09.30-16.00
วันพฤหัสบดี13.30-16.00
วันศุกร์10.00-16.00
วันเสาร์
วันอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกของเรา

ในฐานะผู้นำด้านการรักษาพยาบาลภายในของประเทศไทย คุณเอกชลภูมิใจนำเสนออุปกรณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ได้รับการรับรองจาก JCI ...