แผนกอายุรกรรมทั่วไป

การลดน้ำหนักร่วมกับแพทย์

13 กันยายน 2565

  • การลดน้ำหนักร่วมกับแพทย์
การลดน้ำหนัก เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนพอสมควร การลดน้ำหนักร่วมกับแพทย์ จะช่วยให้การลดน้ำหนัก ประสบผลสำเร็จมากขึ้น
  • ช่วยรักษาอะไรได้บ้าง
การลดน้ำหนักส่วนใหญ่จะมีการตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ (BMI < 23 kg/m2) คราวนี้เรามาดูกันว่า การลดน้ำหนัก นอกจากช่วยเรื่องรูปลักษณ์ ความมั่นใจแล้ว ยังช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้าง
  1. การลดน้ำหนักลง 0-5% ช่วยรักษา
- ความดันโลหิตสูง - น้ำตาลในเลือดสูง
  1. การลดน้ำหนักลง 5-10% ช่วยรักษา
- ป้องกันการเป็นเบาหวานประเภท 2 - ไขมันพอกตับ - ถุงน้ำรังไข่ - ไขมันในเลือดสูง
  1. การลดน้ำหนักลงได้ 10-15%
- โรคหัวใจ - กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ - ตับคั่งไขมันที่มีภาวะอักเสบ - หยุดหายใจขณะนอนหลับ - กรดไหลย้อน - ข้อเข่าเสื่อม
  1. การลดน้ำหนักลงได้ >15%
- ช่วยให้โรคเบาหวานกลับไปเป็นปกติ - ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ - หัวใจล้มเหลว

อ้างอิง
  1. Garvey WT et al. Endocr Pract 2016;22:1-20;
  2. Look AHEAD Research Group. Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4:913-21;
  3. Lean ME et al. Lancecet 2018;391:541-51;
  4. Benraoune F and Litwin SE. Curr Opin Cardiol 2011:26:555-61: 5. Sundstrom J et al. Circulation 2017;135:1577-85