แผนกอายุรกรรมทั่วไป

โรคอ้วน

15 กันยายน 2565

 • สาเหตุของโรคอ้วน
โรคอ้วนอาจเกิดจากสาเหตุหลายๆประการ ทั้งเรื่องของพันธุกรรม ฮอร์โมน และอื่นๆอีกหลายสาเหตุ ถ้าเราจะแบ่งสาเหตุของโรคอ้วน อาจจะจำแนกได้เป็นด้านๆดังนี้
 1. โรคอ้วนในครอบครัว พันธุกรรม อาจจะเป็นตัวกำหนดปริมาณของการกักก็บไขมันในตัว การเผาผลาญอาหาร และการใช้พลังงานของร่างกาย แต่โรคอ้วนในครอบครัว บางครั้งอาจจะไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม แต่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารแคลอรี่สูง เหมือนๆกันในครอบครัว
 2. ไลฟสไตล์
- อาหารไม่สุขภาพ (unhealthy diet) ได้แก่ อาหารที่แคลอรี่สูง ขาดผัก และผลไม้ อาหารฟาสฟู้ด หรือปริมาณมากเกินไป - เครื่องดื่มต่างๆ เวลาดื่มเครื่องดื่ม มักจะไม่รู้สึกถึงความอิ่ม แม้ว่าเครื่องดื่มนั้นจะมีแคลอรี่สูงมากก็ตาม เช่น เครื่องดื่ม แอลกอฮอร์ เครื่องดื่มรสหวานต่างๆ - การทำงาน หรือใช้ชีวิตที่ไม่แอคทีฟ (Inactive lifestyle)
 1. โรคต่างๆ ปัญหาสุขภาพ และ ยา
-โรคไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ โรคคุชชิ่ง โรคจิตเวช - ปัญหาสุขภาพ เช่น ข้อเข่าเสื่อม ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายได้ - ยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ ยาต้านโรคซึมเศร้า ยากันชักบางตัว
 1. สภาวะทางสังคม และรายได้ เกี่ยวข้องกับเวลาในการอกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร
 2. อายุ ถึงแม้โรคอัวน จะเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย แต่โดยทั่วๆไป เมื่ออายุมากขึ้น คนมีแนวโน้มที่จะอายุมากขึ้น ทั้งนี้สาเหตุอาจจะมาจากการที่มีกิจกรรมลดลง มวลกล้ามเนื้อลดลงตามวัย ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารลดลง
 3. สาเหตุอื่นๆ เช่น หลังคลอดบุตร การหยุดสูบบุหรี่ การนอนน้อยเกินไป ความเครียด แม้กระทั่งแบคทีเรียในลำไส้ เหล่านี้ทำให้เกิดโรคอ้วนได้ • อันตรายที่เกิดจากโรคอ้วน
ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน มีโอกาสที่จะเกิดโรคเหล่านี้มากกว่าคนน้ำหนักปกติ
 1. โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง คนที่มีโรคอ้วน มีความเสี่ยงที่จะมีความดันโลหิตสูง ไขมันสูง และตามมาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และ อัมพฤกษ์ อัมพาตได้
 2. เบาหวานประเภท 2 โรคอ้วน ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ดื้ออินซูลิน และเกิดโรคเบาหวานมากขึ้น
 3. มะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ และอีกหลายชนิด
 4. ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย นิ่วในถุงน้ำดี ไขมันพอกตับ
 5. ภาวะนอนกรน และหยุดหายใจตอนนอน (sleep apnea) ซึ่งนำไปสู่การขาดประสิทธิภาพ ในการทำงาน อันตรายจากอุบัติเหตุจราจร และโรคอื่นๆตามมา
 1. โรคข้อเสื่อม ตามจุดรับน้ำหนัก เช่น ข้อเข่าเสื่อม
 2. โควิด 19 : โรคอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้โควิด 19 มีอาการรุนแรงมาก
 3. คุณภาพชีวิต โรคอ้วนทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดี ทั้งทางด้านสุขภาพ และสังคม ประสิทธิภาพ ความคล่องตัวในการทำงานและอาจมีความรู้สึกอับอาย ถูกดูถูกหรือล้อเลียน เกิดภาวะซึมเศร้า แยกตัว เป็นปัญหาสังคมได้อ้างอิงข้อมูลจาก น.พ.วิโชติ เวชกิจวาณิชย์ อายุรแพทย์ รพ.เอกชล