แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ปากกาลดน้ำหนัก

หมดเขต 31/1/2024
10,900-16,900 บาท
แผนกอายุรกรรม ติดต่อ 038 939 888 ต่อ 5138