แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ปากกาลดน้ำหนัก

หมดเขต 31/12/2024
10,900-16,900 บาท
แผนกบริการสุขภาพ ติดต่อ 038 939 888 ต่อ 5331