แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตรวจคัดกรองเบาหวาน

หมดเขต 31/1/2024
1,400 บาท
แผนกอายุรกรรม โทร 038 939 888 ต่อ 5138