medical-equipment

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้านอายุรกรรม โดยมีอายุรแพทย์ทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และเป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ทีมอายุรแพทย์ของโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหา หรือผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1.โรคทางอายุรกรรมทั่วไป

2.ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

3.ไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia)

4.ตรวจสุขภาพทั่วไป

5.บริการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนกันบาดทะยัก เป็นต้น

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

1.EKG Moniter

2.เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ/วัดความดันแผนกอายุรกรรมเบาหวาน

บริการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย สืบค้นโรค และทำการรักษา โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบต่อมไร้ท่อ นักโภชนาการ และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามผลผู้ป่วยเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1.ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

2.มีการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการกิน และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

3.แนะนำวิธีควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับคนปกติ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อน

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

1.เครื่องวัดน้ำตาลปลายนิ้วแผนกอายุรกรรมทางเดินอาหาร

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินอาหาร ทั้งแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง เช่น แผลในกระเพาะอาหาร , โรคกรดไหลย้อน , โรคตับ , โรคที่เกี่ยวข้องกับถุงน้ำดี , มะเร็งตับ , ตับอักเสบ , โรคตับอ่อนอักเสบ , โรคเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ , มะเร็งลำไส้ และ ริดสีดวงทวาร ฯลฯ โดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร สามารถรักษาด้วยการใช้ยาหรือเครื่องมือพิเศษในการส่องตรวจทางเดินอาหาร

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1.ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหาร เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบไวรัสตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งตับ เป็นต้น

2.การรักษาด้วยการส่องกล้อง (G.I. Endoscopy) แพทย์จะวินิจฉัยตามลักษณะอาการของคนไข้ที่มักมาพบแพทย์

3.ส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ( Gastroscopy)

4.ส่องกล้องตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

1.กล้อง Endoscopyแผนกอายุรกรรมระบบทางเดินหายใจ

รับปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนทางระทางเดินหายใจที่ยากต่อการวินิจฉัยและรักษา เช่น โรคติดเชื้อทางระบบหายใจที่รักษาโดยแพทย์ทั่วไปแล้วไม่ดีขึ้น ไอเรื้อรัง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย นอนกรน หยุดหายใจ มีน้ำมูกหรือเสมหะเรื้อรัง เป็นต้น ตลอดจนถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ในการบำบัดและรักษาทางระบบหายใจ เช่น ออกซิเจน เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม เครื่องช่วยหายใจ

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1.ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมโป่งพอง หืดรุนแรง เป็นต้น

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

1.เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม

2.เครื่องช่วยหายใจ

3.เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer)

4. Sleep testแผนกอายุรกรรมระบบประสาท

ให้คำปรึกษาและตรวจรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรมทั่วไป ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ไมเกรน ชาปลายมือปลายเท้า ชาร่างกายครึ่งซีก โรคหลอดเลือดในสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง ตีบ/แตก/ตัน เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตย์ แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ความจำเสื่อม โรคพาร์กินสัน เป็นต้น

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1. โรคหลอดเลือดสมอง

2. โรคเส้นเลือดสมองตีบ

3. โรคเส้นเลือดสมองอุดตัน

4. โรคเส้นเลือดในสมองแตก อัมพฤกษ์ อัมพาต แขนขา อ่อนแรง

5. โรคลมชัก

6. โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ

7. อาการปวดศีรษะ

8. โรคเวียนศีรษะ บ้านหมุน

9. โรคอัลไซเมอร์

10. โรคสมองเสื่อม (Dementia)

11. โรคชาตามปลายมือปลายเท้า หรือโรคปลายประสาทอักเสบ

12. โรค Belle’s Palsy (โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก) เป็นต้นอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ (เทคโนโลยี) ที่อยู่ในแผนก

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

1. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)