13.logo-01

นายแพทย์ชัยยศ วรัญญูวงศ์

ความชำนาญพิเศษ

คลินิกอายุรกรรมกลุ่มโรคไต

แผนก

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเอกชล

ภาษา

ไทย อังกฤษ


ตารางแพทย์

โรงพยาบาลเอกชล
วันที่เวลา
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์10.00 - 12.00

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกของเรา

ในฐานะผู้นำด้านการรักษาพยาบาลภายในของประเทศไทย คุณเอกชลภูมิใจนำเสนออุปกรณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ได้รับการรับรองจาก JCI ...