X-ray Department

แผนกรังสีวินิจฉัย

ให้คำปรึกษาด้านการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อเข้ามาช่วยในการสร้างภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายช่วยให้สามารถค้นหาสาเหตุและความผิดปกติของร่างกายได้อย่างละเอียดและชัดเจน

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

1.เอกซเรย์ทั่วไป General X-ray

2.เอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี General and Fluoroscopy

3.การตรวจด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง Ultrasound

4.เครื่องเอกซเรย์เพื่อใช้ในการผ่าตัด C-arm

5.เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลด์ CT Scan 128 Slide