Untitled-2-01-212x300

นพ.วีระชัย เชษฐภักดีจิต

ความชำนาญพิเศษ

รังสีวิทยา

แผนก

แผนก X-ray

ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเอกชล 2

ภาษา

ไทย


ตารางแพทย์

โรงพยาบาลเอกชล 2
วันที่เวลา
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ08.30-16.30
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์08.30-17.00
วันอาทิตย์08.30-17.00

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกของเรา

ในฐานะผู้นำด้านการรักษาพยาบาลภายในของประเทศไทย คุณเอกชลภูมิใจนำเสนออุปกรณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ได้รับการรับรองจาก JCI ...