แผนกกายภาพบำบัด

โรคอัมพาตใบหน้า

31/12/2567
1,030 - 9,990 บาท
แผนกกายภาพบำบัด ติดต่อ 038 939 999 ต่อ 1518, 1519