แผนกอายุรกรรมทั่วไป

โปรแกรมคัดกรองเบาหวาน

หมดเขต 31/12/2024
1,800 - 3,000 บาท
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 038 939 999 ต่อ 2130-2133

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง