แผนกสูตินรีเวช

COLPOSCOPY ผ่าตัดชิ้นเนื้อ

หมดเขต 30/4/2024
1,200 -12,750 บาท
แผนกสูติ-นรีเวช ติดต่อ 038 939 999 ext. 2322

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง