Pediatrics Department

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

รพ.เอกชล ให้บริการการดูแลทางการแพทย์ การวินิจฉัยดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม อย่างครบวงจร แก่ทารก, เด็ก และวัยรุ่น คือ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 14 – 18 ปีขึ้นไป โดยการดูแลอย่างใกล้ชิด จากกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อลูกไม่สบาย วางใจได้แม้ยามค่ำคืน พร้อมด้วยสถานที่ที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ของเด็กๆ ด้วยการตกแต่งห้องด้วยสีสันสดใส โดยคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1.กุมารเวช (โรคไตในเด็ก)

เด็กเล็ก ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิดในโครงสร้างของไต หรือ ระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ภาวะอุดกั้นของระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะเนื้อไตเจริญผิดปกติ

เด็กโต ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะไตอักเสบจากสาเหตุต่างๆ เช่น ไตอักเสบที่เกิดหลังการติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำคอ หรือ ผิวหนัง โรคแอสแอลอี

2.กุมารเวช (โรคเลือด)

ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือด โดยส่วนใหญ่เด็กที่พบบ่อย ได้แก่ โลหิตจางธาลัสซีเมีย, โลหิตจางขาดธาตุเหล็ก, โรคเลือดออกหยุดยาก มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ

3.กุมารเวช (โรคภูมิแพ้ในเด็ก)

ภูมิแพ้ในเด็กมีค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง , ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล , หายใจมีเสียงหวีด จะเป็นไปตามช่วงอายุ หรือ ที่เรียกกันว่า Allergic March มักเริ่มจากการแพ้อาหารในเด็กเล็ก โดยมีอาการแสดงทางผิวหนังอักเสบ เมื่อโตขึ้นจะมีอาการหอบหืด และมีการแพ้อากาศตามมา มี 2 วิธีรักษา คือ หยดน้ำยาทดสอบและสะกิดผิวหนัง และ การเจาะเลือดตรวจ โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

1.น้ำยาทดสอบหยดลงผิวหนัง , ชุดเจาะเลือด