Emergency Department

แผนกฉุกเฉิน

แผนกฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉินเป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่มีความชำนาญพิเศษด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หมายถึง การบริบาลแบบฉับพลันซึ่งผู้ป่วยที่มาโดยมิได้นัดล่วงหน้า ผู้ป่วยอาจเดินทางมาเองหรือโดยรถพยาบาล

เนื่องจากผู้ป่วยมาโดยมิได้วางแผน แผนกฉุกเฉินจึงต้องจัดการรักษาเบื้องต้นแก่การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บหลากหลายสาขา อาทิ อายุกรรม / ศัลยกรรม / สูติกรรม / กุมารเวชกรรมและสาขาอื่นๆ โดยรับผู้ป่วยเพื่อสังเกตอาการจำนวน 5 เตียง แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชล 2 เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง และบริการคลินิกนอกเวลาตั้งแต่ เวลา 20.00 - 08.00 น.

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1.ผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทุกสาขา

2.บริการในด้านการทำหัตถการ เช่น การเย็บแผล, การเย็บแผล, การล้างแผล, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การเปลี่ยน/ใส่สายสวนปัสสาวะ, การเปลี่ยน / ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก, การเปลี่ยน Siver Tube เป็นต้น

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

1.เครื่อง Defibrillator

2.เครื่อง AED

3.EKG 12 Lead

4.BP Monitor

5.BP Manual

6.Bird's Transport

7.เครื่อง Infusion Pump

8.เครื่อง UItrasound Droppler

เตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 11 เตียง

1.เตียง ตรวจ เตียง

2. เตียง CPR เตียง

3.เตียงสังเกตอาการ