แผนกกุมารเวช

MIS-C อาการต้องระวังหลังเด็กหายจาก Covid

15 กรกฎาคม 2565

คือ กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังเด็กหายจากการติดเชื้อโควิด-19 เริ่มมีอาการได้ตั้งแต่ระยะหายจากโรค จนถึงหลังติดเชื้อ 2–6 สัปดาห์ โดยเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้วก่อให้เกิดอาการของโรคMIS-C ส่วนใหญ่พบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง พบได้ในเด็กทุกกลุ่มอายุ


อาการ เกิดจากการอักเสบ ในระบบต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจ ปอด ไต สมอง ผิวหนัง ตา และทางเดินอาหารโดยผู้ป่วยจะมีไข้ ≥ 38 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง ร่วมกับ
 •  ผื่น ตาแดง ปากหรือลิ้นแดง มือเท้าบวมแดง และอาการต่อมน้ำเหลืองที่คอโตคล้ายคลึงกับโรคคาวาซากิ
 •  ถ่ายเหลว ปวดท้อง อาเจียน
 •  หายใจเร็ว หอบเหนื่อย
 •  ปวดหัว ซึมลง ชัก
 •  หากมีอาการรุนแรงผู้ป่วยอาจมีภาวะความดันโลหิตต่ำ
 •  มีภาวะช็อกและเสียชีวิตได้
การรักษาภาวะ MIS-C
 •  การรักษาแบบประคับประคอง เช่น การให้สารน้ำ ยากระตุ้น การบีบตัวของหัวใจเพื่อเพิ่มความดันโลหิต ให้ออกซิเจน
 •  ให้ยากลุ่มต้านการอักเสบ เช่น การให้ยาอิมมูโนโกลบูลิน ทางหลอดเลือดดำ และยากลุ่มสเตียรอยด์
แนวทางการดูแลเด็กหลังป่วยติดเชื้อ Covid-19
 •  สังเกตอาการของโรค MIS-C หรือรีบมาพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ
 •  ป้องกันตนเองตามหลัก D-M-H-T-T แนะนำให้ ใส่หน้ากากอนามัยในเด็กอายุ 2 ปี ขึ้นไป
 •  สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติ หลังจากพ้นระยะ แพร่เชื้อ หรือกักตัวครบตามที่แพทย์แนะนำ
 •  แม้จะเคยติดเชื้อ Covid-19 มาแล้ว ก็สามารถติดเชื้อซ้ำได้ เนื่องจากเชื้อมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา
 •  หลังจากหายป่วยสามารถรับ vaccine ตามวัยได้ตามปกติ
 •  แนะนำรับวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
( 12 สัปดาห์นับจากที่เริ่มมีอาการ เจ็บป่วยของ โรคโควิด-19 หรือกรณีไม่แสดงอาการนับจาก วันที่มีผลตรวจพบ SARS-CoV2 ด้วย RT-PCR หรือ ATK )