ข่าวสาร

โรงพยาบาลเอกชลได้ร่วมออกหน่วยในโครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

26 เมษายน 2567

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลเอกชลได้ร่วมออกหน่วย วัดความดัน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และแนะนำแพ็กเกจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ในโครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน