แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้

หมดเขต 31/1/2024
12,500-27,000 บาท
แผนกอายุรกรรม ติดต่อ 038 939 888 ต่อ 5138