แผนกอายุรกรรมทั่วไป

การตรวจทางจิตเวชและจิตวิทยา

หมดเขต 31 ธันวาคม 2567
6,000 บาท
แผนกอายุรกรรม 038 939 999 ต่อ 2130 - 2133