3d-04

ศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติ ทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรมความงาม (ศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติ ทางการแพทย์)

บริการด้านการสแกนใบหน้าของผู้ใช้บริการตามความต้องการที่จะแก้ไขใบหน้า ศัลยกรรมเสริมความงาม การผ่าตัดคนไข้จากอุบัติเหตุ หรือ เนื้องอกในกระดูก ซึ่งเป็นส่วนที่ยากต่อการศัลยกรรม โดยจะใช้เครื่องสแกนใบหน้า สร้างเป็นภาพ 3 มิติขึ้นมาอัตโนมัติ และผลิตชิ้นงานวัสดุพลาสติก จากเครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Crisalix การใช้วิธีนี้ ทำให้การผ่าตัดรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น และการันตีโดยแพทย์ที่มีชื่อเสียง มีความชำนาญ ด้านการศัลยกรรมความงาม

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1.การรักษาด้านศัลยกรรมความงาม

2.การผ่าตัดคนไข้จากอุบัติเหตุ

3.เนื้องอกในร่างกาย ในส่วนที่ยากต่อการศัลยกรรม

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

1.เครื่องสแกนใบหน้า Surface Scanner Crisalix

2.เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ

แผนกศัลยกรรมตกแต่ง

แผนกศัลยกรรมตกแต่ง บริการให้คำปรึกษาและบริการทางศัลยกรรมความงามอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน โดยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ผู้ป่วยมีรูปร่างหน้าตาที่ดีขึ้น เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง

การให้บริการเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษา

1.ผ่าตัดหนังตาบน – ล่าง เป็นการศัลยกรรมตกแต่งหรือการผ่าตัดหนังตาบนให้ตามี 2 ชั้น

2.เสริมจมูก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขดั้งจมูก การผ่าตัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเป็นการตกแต่งโครงสร้างของจมูกให้ดูสูงขึ้นทำให้โครงสร้างจมูกมีรูปร่างที่สวยงามขึ้น ช่วยให้มีความมั่นใจมากขึ้น