13.logo-01

นพ.พงศธร ตันติเสวี

ความชำนาญพิเศษ

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคเลือด

แผนก

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเอกชล

ภาษา

ไทย อังกฤษ


ตารางแพทย์

โรงพยาบาลเอกชล
วันที่เวลา
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี17.00 - 20.00
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

การศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคเลือด, 2561

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกของเรา

ในฐานะผู้นำด้านการรักษาพยาบาลภายในของประเทศไทย คุณเอกชลภูมิใจนำเสนออุปกรณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ได้รับการรับรองจาก JCI ...