ข่าวสาร

ร่วมมือทางธุรกิจพัฒนาดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ไทย

7 ธันวาคม 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 บริษัทโรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) นำโดย ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร และ คุณสิริพจน์ มาโนช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ บริษัท Bluefin ichrogene บริษัทสตาร์ทอัพด้าน Health technology เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมจากประเทศเกาหลีใต้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ ในการนำเทคโนโลยีชีวภาพในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม มาผสานกับระบบ Digital healthcare system และ AI เพื่อการวินิจฉัยโรคแม่นยำสำหรับกลุ่มโรคเบาหวาน (personalized healthcare & precision diagnostic) โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้มาช่วยในการตัดสินใจ ในการส่งเสริม ดูแล ป้องกัน หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสเสี่ยง ที่จะเกิดโรคเบาหวานในคนไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทาง บริษัทโรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) และบริษัท Bluefin ichrogene ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในกำหนดการงาน MOU Signing Ceremony Event ในงานประชุมสัมมนา Digital Healthcare Transformation Conference Bangkok 2022 ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลเกาหลีใต้และรัฐบาลไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสหกรรมการแพทย์และขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทของประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ขนาดรูปภาพ-01
ข่าวสาร
ร่วมมือทางธุรกิจพัฒนาดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ไทย

ร่วมมือทางธุรกิจพัฒนาดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ไทย

Thumbnail-01
ข่าวสาร
Grand Opening ศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลเอกชลได้เปิดศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ โดยมี ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ , นพ.เกศดา จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2 คุณสิริพจน์ มาโนช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ คุณสิทธิพจน์ มาโนช รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Thumbnail-01
ข่าวสาร
เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ทางโรงพยาบาลเอกชล เปิดให้บริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์โดยมี ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นพ.คมกฤช สุวรรณกูฏ แพทย์ประจำคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้ที่เข้ารับบริการ " ปรึกษา ฟื้นฟู บำบัด "