ข่าวสาร

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวย เข้าหารือทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง 3D

14 กันยายน 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 บริษัทโรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) นำโดย ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมทีมผู้บริหารของโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ อดีตนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย และ นพ.ธนะสิทธิ์ ก้างกอน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 3D Printing ในการหารือความร่วมมือทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้างโดยใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในการสร้างโมเดลจำลอง ช่วยในการวางแผนก่อนการผ่าตัด
โดยโรงพยาบาลเอกชล เป็นโรงพยาบาลในภาคตะวันออกที่เปิดศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างแพทย์และผู้รับบริการ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ขนาดรูปภาพ-01
ข่าวสาร
ร่วมมือทางธุรกิจพัฒนาดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ไทย

ร่วมมือทางธุรกิจพัฒนาดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ไทย

Thumbnail-01
ข่าวสาร
Grand Opening ศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลเอกชลได้เปิดศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ โดยมี ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ , นพ.เกศดา จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2 คุณสิริพจน์ มาโนช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ คุณสิทธิพจน์ มาโนช รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Thumbnail-01
ข่าวสาร
เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ทางโรงพยาบาลเอกชล เปิดให้บริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์โดยมี ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นพ.คมกฤช สุวรรณกูฏ แพทย์ประจำคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้ที่เข้ารับบริการ " ปรึกษา ฟื้นฟู บำบัด "