ข่าวสาร

โรงพยาบาลเอกชล จัดพิธีมอบทุนบุตรพนักงานประจำปี 2565

16 สิงหาคม 2565

บมจ.โรงพยาบาลเอกชล ได้จัดพิธีมอบทุนบุตรพนักงานประจำปี 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงพยาบาลเอกชล โดยมีครอบครัวพนักงานได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน แบ่งเป็น ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุน ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 นี้ ได้รับเกียรติจากรองประธานกรรมการบริษัท คุณพจนา มาโนช เป็นผู้มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เเละ ได้รับเกียรติจากประธานกรรมการบริหาร ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ กล่าวเเสดงความยินดีกับพนักงานและบุตรที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากประธานกรรมการบริษัท คุณอภิรักษ์ วานิช คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ขนาดรูปภาพ-01
ข่าวสาร
ร่วมมือทางธุรกิจพัฒนาดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ไทย

ร่วมมือทางธุรกิจพัฒนาดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ไทย

Thumbnail-01
ข่าวสาร
Grand Opening ศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลเอกชลได้เปิดศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ โดยมี ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ , นพ.เกศดา จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2 คุณสิริพจน์ มาโนช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ คุณสิทธิพจน์ มาโนช รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Thumbnail-01
ข่าวสาร
เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ทางโรงพยาบาลเอกชล เปิดให้บริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์โดยมี ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นพ.คมกฤช สุวรรณกูฏ แพทย์ประจำคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้ที่เข้ารับบริการ " ปรึกษา ฟื้นฟู บำบัด "