ข่าวสาร

กราบนมัสการและเยี่ยมอาการอาพาธ หลวงปู่ฮก รตินุธ โร วัดราษฎร์เรืองสุขมาบลำบิ

10 สิงหาคม 2565

ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร และ นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล เข้ากราบนมัสการและเยี่ยมอาการอาพาธ "หลวงปู่ฮก รตินุธ โร วัดราษฎร์เรืองสุขมาบลำบิด จ.ชลบุรี" ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธา ของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ขนาดรูปภาพ-01
ข่าวสาร
ร่วมมือทางธุรกิจพัฒนาดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ไทย

ร่วมมือทางธุรกิจพัฒนาดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพด้านการแพทย์ไทย

Thumbnail-01
ข่าวสาร
Grand Opening ศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลเอกชลได้เปิดศูนย์พิมพ์งาน 3 มิติทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ โดยมี ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ , นพ.เกศดา จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2 คุณสิริพจน์ มาโนช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ คุณสิทธิพจน์ มาโนช รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Thumbnail-01
ข่าวสาร
เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ทางโรงพยาบาลเอกชล เปิดให้บริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์โดยมี ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นพ.คมกฤช สุวรรณกูฏ แพทย์ประจำคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้ที่เข้ารับบริการ " ปรึกษา ฟื้นฟู บำบัด "