กิจกรรม

มหัศจรรย์ 1,000 วัน จากครรภ์คุณภาพ

20 สิงหาคม 2565

ทางโรงพยาบาลเอกชลได้จัดกิจกรรมสัมมนาความรู้ " มหัศจรรย์ 1,000 วัน จากครรภ์คุณภาพ " เพื่อสร้างครรภ์คุณภาพ นำโดย คุณสิริพจน์ มาโนช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมกับแพทย์สูตินรีเวช นพ.จรูณศักดิ์ เธียรประพันธ์ และ ทีมแพทย์กุมารเวช พญ.นันทพร จัดขจรวานิช , พญ.พิชญา คำนูณทรัพย์ ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณนุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์ ร่วมบรรยายกับทีมแพทย์รพ.เอกชล พร้อมกิจกรรม workshop หุ่นนิทานนิ้วมือ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

Thumbnail
กิจกรรม
มหัศจรรย์ 1,000 วัน จากครรภ์คุณภาพ

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ทางโรงพยาบาลเอกชลได้จัดกิจกรรมสัมมนาความรู้ " มหัศจรรย์ 1,000 วัน จากครรภ์คุณภาพ " เพื่อสร้างครรภ์คุณภาพ นำโดย คุณสิริพจน์ มาโนช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมกับแพทย์สูตินรีเวช นพ.จรูณศักดิ์ เธียรประพันธ์ และ ทีมแพทย์กุมารเวช พญ.นันทพร จัดขจรวานิช , พญ.พิชญา คำนูณทรัพย์ ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณนุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์ ร่วมบรรยายกับทีมแพทย์รพ.เอกชล พร้อมกิจกรรม workshop หุ่นนิทานนิ้วมือ

Thumbnail-01
กิจกรรม
กิจกรรมบรรยาย เวชศาสตร์กีฬาการรักษาการบาดเจ็บข้อเข่า และข้อไหล่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลเอกชล 2 จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการ เรื่อง "เวชศาสตร์กีฬาการรักษาการบาดเจ็บข้อเข่า และข้อไหล่" โดยนพ. สุรศักดิ์ ศรีมงคลพิทักษ์ แพทย์ประจำแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.เกศดา จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2 ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกายภาพบำบัด การบริหารข้อเข่า และข้อไหล่ จากแผนกกายภาพบำบัด และการสาธิตการครอบแก้ว

Thumbnail 01
กิจกรรม
กิจกรรม CARE FOR 2

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ทางโรงพยาบาลเอกชล 2 ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ CARE FOR 2... ก้าวแรกที่สำคัญเพื่อคนสำคัญของคุณ นำโดย ผอ.ฝ่ายการแพทย์ นพ.เกศดา จันทร์สว่าง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นพ.สมบูรณ์ เรือนโรจน์รุ่ง แพทย์สูตินรีเวช, พญ.มุกระวี ชอบชื่น แพทย์กุมารเวช, พจ.ณัฐจักร์ อัครพงษ์วศิน แพทย์แผนจีน และแผนกกายภาพร่วมให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าร่วมงาน