หน้าหลัก > โปรแกรมตรวจสุขภาพ > โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก (Conventional Pap Smear Program)

โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก (Conventional Pap Smear Program)

รายละเอียด

โรงพยาบาลเอกชล 68/3 ถนนพระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ (038)273840-7, (038)939999 โทรสาร (038)273848