English
เกี่ยวกับเรา > วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ และ นโยบายคุณภาพ

วิสัยทัศน์
“เป็นโรงพยาบาลคุณภาพด้วยบริการสุขภาพที่เป็นเลิศภายในปี พ.ศ. 2562”

คำขวัญ
“สุนทรียภาพแห่งการดูแลรักษา”บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา