English
สิ่งอำนวยความสะดวก > ห้องพักผู้ป่วย

เอกชล 1 ห้องพักเดี่ยว ดีลักซ์

*OPD ค่าบริการพยาบาล 100 บาท, OPD ER 200 บาท, ค่าบริการรพ. 50 บาท *ห้อง Observe (ห้องสังเกตุการอาการภายใน 8 ชั่วโมง

หมายเหตุ - อาหารฝรั่งคิดเพิ่มวันละ 300 บาท - อาหารเฉพาะโรคตามแพทย์สั่ง, อาหารอิสลาม และอาหารเจ คิดเพิ่ม 200 บาท/วัน - อาหารทางสายยางคิดมื้อละ 220 บาท - ผู้ป่วยที่พักห้องคู่ มีญาติเฝ้าได้ (เฉพาะอาคาร 2) - อัตราค่าห้อง และค่าบริการนี้ เริ่มใช้สำหรับผู้ป่วยที่มาพัก ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2556 เป็นต้นไป *ภาพนี้จัดแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา