English
แพคเกจ > ปรแกรมตรวจสุขภาพปอด และตรวจภูมิคุ้มกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปรแกรมตรวจสุขภาพปอด และตรวจภูมิคุ้มกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานที่ตั้ง : เอกชล2

โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคปอด เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุการตายของประชากรในอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ คนส่วนมากมักละเลย และมักจะเข้าพบแพทย์เมื่อมีอาการหนัก อันที่จริงแล้ว "ปอด" เป็นอวัยวะที่เราจำเป็นจะต้องดูแล รักษา และถนุถนอมอย่างยิ่ง การมีลมหายใจได้อยู่นั้นต้องอาศัยการทำงานของปอด เมื่อใช้งานปอดหนักเกินจนถึงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จะส่งให้ผลให้ประสิทธิภาพการรับ ออกซิเจน เข้าร่างกายลดลง ซึ่งเกิดผลเสียต่อรา่งกายในระยะยาวแน่นอนผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง และควรได้รับการเข้าตรวจ ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพ หรือทำงานในบริเวณที่มีมลภาวะเป็นพิษสูง รวมไปถึงผู้ที่สูบบุหรี่มีโรคปอดเรื้อรัง และโรคที่อาจมีการทำลายเนื้อปอดและหลอดลม
........................................................................................................................................................................................................................................................................

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา