English
แพคเกจ > โปรแกรมฝังเข็มรักษาอาการบกพร่องของหยิน - หยาง

โปรแกรมฝังเข็มรักษาอาการบกพร่องของหยิน - หยาง

สถานที่ตั้ง : เอกชล2

โปรแกรมฝังเข็มรักษาอาการบกพร่องของหยิน – หยาง ​
อาการบกพร่องของหยิน – หยาง เป็นอาการเสียสมดุลของร่างกายที่เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารไม่ครบหมู่ การใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่สมดุลต่อร่างกาย เช่น อาบน้ำอุ่นมากเกินไป การพักผ่อนไม่เพียงพอ การทานน้ำน้อย เป็นต้น
เมื่อเกิดอาการบกพร่องของหยิน – หยาง ส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายและสุขภาพในอาการต่างๆ การฝังเข็มรักษาอาการบกพร่องของหยิน – หยาง ซึ่งในการรักษาโรคเหล่านี้ต้องอาศัยการรักษาระยะยาวและต่อเนื่อง เหมาะสำหรับแนะนำให้กับผู้ที่มีอาการเหล่านี้

1. ผู้ที่มีภาวะเครียด หรือมีอาการของโรคซึมเศร้า
2. ระบบย่อยอาหารไม่ปกติ
3. ผิวกายแห้งหยาบ
4. เป็นหวัดคัดจมูกบ่อยครั้ง และหายช้า
5. อาการอื่นๆ ที่เป็นซ้ำๆ อยู่บ่อยครั้ง มีอาการเรื้อรัง รักษาไม่หายหรือใช้ระยะเวลาในการรักษานานขึ้น

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา